Po revitalizaci dětského hřiště i lezecká stěna

Jsem rád, že po realizaci dětského hřiště Hájek se konečně podařilo ve shodě mezi vlastníkem Sokolovny, tedy městem Rakovník, jejím provozovatelem, čili Lokomotivou Rakovník a horolezeckým oddílem najít vhodné místo pro umístění lezecké stěny. Reálné obrysy tak nabírá i druhý projekt vzešlý z návrhů občanů v projektu Participativního rozpočtu 2020.

Těší mě i záruka zástupců horolezeckého oddílu, kteří jsou připraveni zájemcům o lezecký sport svou radou a osobní asistencí být nápomocni vyzkoušet si tento sport a novou stěnu. V letošním roce byl podán pouze jeden projekt, a to výsadba lipové aleje podél cyklostezky Rakovník – Olešná. Projekt si může prohlédnout na webových stránkách města v sekci Participativní rozpočet a můžete i hlasováním vyslovit souhlas nebo naopak nesouhlas s jeho realizací.

Více na městských stránkách a rakovnickém deníku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *