Poctivě, s pokorou a s rozumem

Zdraví na prvním místě 

 • Maximální podpora stávajícím zdravotnickým zařízením v regionu včetně rakovnické a žatecké nemocnici
 • Dotační programy na zřizování nově vznikajících ambulancí primární péče (praktických lékařů, stomatologů, pediatrů)

Sociální oblast

 • Podpora seniorům v domácím prostředí a v přirozené komunitě
 • Podpora rozvoje terénních sociálních služeb, stacionářů pro seniory a handicapované osoby
 • Podpora paliativní péče (terénní i hospicové)
 • Využívání znalostí a zkušeností seniorů

Vzdělání – cesta k úspěšnému prožití osobního i profesního života

 • Výhodné studentské půjčky umožňující studovat každému

Životní prostředí – boj proti suchu a za čisté ovzduší

 • Koncepce ochrany vodních zdrojů a prvků zadržující vodu v přírodě
 • Podpora projektům zadržující vodu v krajině (poldry, remízky, tůně)
 • Daňové zvýhodnění pozemkům zadržující vodu v krajině
 • Podpora propojování vodohospodářských soustav
 • Ochrana ovzduší, tlak na snížení emisí CO2 
 • Finanční prostředky za emisní povolenky by měly zůstat v příslušném regionu

Doprava

 • Obchvaty měst a obcí
 • Dokončení stavby dálnic D6 a D7 na území regionu

Obce

 • Smart technologie – podpora elektronizace samospráv 
 • Rychlý internet na venkov – pokrytí internetem 5G
 • Sdílení informací úřady státní správy
 • Stát má sloužit, ne překážet – v moderním státě se musí občané cítit pohodlně