Vyhlášení Národního parku Křivoklátsko

V minulých dnech jsem se na pozvání starostky Karlovy Vsi, paní Kohoutové, zúčastnil schůzky s několika starosty obcí dotčených plánovaným vyhlášením Národního parku Křivoklátsko. Setkání se zúčastnili starostové obcí K. Ves, Broumy, Běleč, Svatá a Roztoky.

Starostové zmínili, že v červenu 2022 po setkání s předsedou Senátu, M. Vystrčilem, byla zaslána společná výzva na Ministerstvo životního prostředí, dosud však bez odezvy starostům dotčených obcí ze strany MŽP.

Zúčastnění starostové v následné debatě uvedli, že vyhlášení parku
1. je akademická debata – odborné názory jsou totiž jak pro, tak i proti zřízení NP
2. vzbuzuje obavy lidí žijících v místě:

 • obávajících se zásahů do os. vlastnictví ( obávají se změny charakteru a omezení možného následného využití pozemků v os. vlastnictví )
 • obávajících se možného omezení pohybu – turistika a cykloturistika – dle plánu by bylo možno využívat například jen 18km současně značených cyklotras, reálně je však využíváno několik desítek km lesních cest a tras, které slouží pro volný čas či pohyb mezi obcemi
 • kdy hrozí riziko zhoršení prostupnosti krajinou nebudou-li cesty používány – což může způsobit problém např. při požárech ( viz. Česko-saské Švýcarsko, či při jiných záchranných akcích)

3. vzbuzuje obavy samospráv

 • neboť zmizí lesní a polní cesty, které nejsou v pasportu komunikací
 • samosprávy nemají dostatečnou a relevantní možnost se vyjádřit k plánu (především kvůli údajně minimální komunikaci ze strany Středočeského kraje či MŽP)
 • z toho, že zmizí regulace lidské činnosti, nebo že dojde k omezení volného pohybu
 • že dojde k úbytku místních obyvatel
 • jednodenní turistika, vzhledem k lokaci cca 40km od Prahy, místním nic navíc nepřinese
 • že stavby či pozemky v obcích skoupí spíše movitější lidé s větší kupní silou z velkých měst, a to především pro volný čas, a tím reálně bude docházet k vylidňování lokality,
 • mladí lidé odcházejí, důsledkem bude úbytek občanské vybavenosti, která nebude mít opodstatnění či využití – obchody, pošta, školy …
 • z malého finančního benefitu pro obce, protože většina dotovaných projektů bude s nutností spolufinancování, na což obce nebudou mít finanční prostředky

V ČR je v současné době vyhlášeno 26 CHKO a 4 Národní parky. Podle názorů zúčastněných starostů je současná ochrana přírody na Křivoklátsku formou CHKO dostatečná a k hospodaření a péči o lesy ze strany společnosti Lesy ČR a.s. nemají závažnější připomínky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *