Úsporný tarif na energie

Na poslední schůzi Senátu, která se konala minulý týden byl přijat návrh zákon o tzv. úsporném tarifu na energie. Lidem sníží náklady za elektřinu, plyn a teplo, neboť současné ceny jsou pro mnoho občanů obrovský problém. Návrh prošel Senátem podobně hladce jako Poslaneckou sněmovnou. Co tato novela v praxi znamená?

Stát do této podpory občanům a firmám dá nad rámec 66 miliard korun a z této částky přispěje podle toho, jak a na co elektřinu nebo plyn využívají – svícení, topení, ohřev vody. V průměru by se tato částka měla pohybovat kolem 15 000 Kč na odběrné místo na rok. Do konce roku 2023 budou také zcela odpuštěny
poplatky za obnovitelné zdroje. Vláda bude dále reagovat na vývoj situace a cen a podle toho případně výši příspěvku ještě měnit.

Nikdo nebude muset o nic žádat, peníze přijdou automaticky poskytovatelům a občané je uvidí rovnou ve vyúčtování plateb za energie.Výjimkou je pouze případné společné teplo – společné chodby apod. pro SVJ a bytová družstva – o toto SVJ a družstva budou muset žádat.

Navíc pokud vaše náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a stočné apod.) stojí více než 30 % vašich čistých příjmů (v Praze 35 %), můžete už nyní čerpat příspěvek na bydlení.

Definitivní podoba vládního nařízení, které dá přesnou odpověď na otázku, jak vysoká výše příspěvku v jednotlivých případech bude, se připravuje na jedno z nejbližších jednání vlády.

Některé možné modelové příklady si lze již dnes prohlédnout na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Dobrou zprávou je, že se MPO vedené ministrem průmyslu Jozef Síkela podařilo naplnit zásobníky plynu již na 80 % (v tomto jsme premianty v EU, protože zásobníky plníme nejrychleji v Evropě) a zároveň se mu podařilo zajistit stlačený plyn a terminál LNG v Nizozemsku, který by měl pokrýt až 1/3 naší sezónní spotřeby. Máme tak plyn minimálně do března příštího roku. Pokud se nám navíc podaří nějakou energii ušetřit, tak příští zimu zvládneme, i kdyby Putin úplně zavřel kohouty. A navíc se ministrovi povedla věc téměř nemožná – v rámci našeho předsednictví dojednat s ostatními zeměmi EU plán vzájemné pomoci a solidarity v případě nedostatku plynu.

Protože rozpočet ČR není nafukovací a peníze nelze jen tisknout, schválil Senát i novelu zákona O veřejném zdravotním pojištění, který dočasně, tedy do koce roku, snižuje platbu do systému veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce, čímž dojde k úspoře téměř 14miliard korun. Toto opatření si lze dovolit i z toho důvodu, že se naštěstí nevyplnily černé scénáře průběhu kovidové epidemie. Klíčové na návrhu však je především to, že od nového roku zakotvuje pravidelný valorizační mechanismu plateb za státní pojištěnce ( děti, důchodci, nezaměstnaní evidovaní na úř.práce …) stejný jako třeba při výpočtu důchodů. Je tím zajištěn další růst odvodů do systému zdrav. pojištění za tyto naše občany a tí m vyšší příjmy do zdravotní systému, které jsou navíc předvidatelné a poskytovatelé zdravotních služeb tak s nimi mohou do budoucna počítat.

Jinak všem přeji co možná nejhezčí léto.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *