Stavba dálnice v Postoloprtech začne nejdříve v roce 2025

Na pozvání starosty města Postoloprty, Mgr. Zdeňka Pištory, se v lednu uskutečnila na radnici v Postoloprtech schůzka, které se zúčastnili i poslanci ing. Pavel Růžička (ANO) a Mgr. Karel Krejza (ODS). Na této schůzce nás pan starosta informoval o tom, že ze střednědobého finančního plánu ŘSD vypadla alokace finančních prostředků na dostavbu dálnice D7, která měla být realizována ve čtyřech etapách.

Poslední 4. etapou měl být právě obchvat Postoloprt, který byl plánován na rok 2026. Tato etapa, tedy obchvat Postoloprt si navíc již v minulosti vynutila investici 60 mil. Kč na přesun sportovního fotbalového areálu, který byl realizován z rozpočtu Ministerstva dopravy. Právě dokončení rychlostního dopravního propojení severozápadu Čech by mělo významně zlepšit a zkvalitnit podmínky v těchto regionech, které jsou historicky dlouhodobě strukturálně opomíjené či periferní.

Zároveň by tak bylo i zlepšeno dopravní spojení do Německa a dále do EU s možností dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce. Tyto regiony by tak zcela jistě díky výstavby této dopravní infrastruktury získaly na větší atraktivitě a mohlo by dojít k jejich rychlejšímu rozvoji a přílivu nových investorů a s možností se dále rozvíjet a profitovat.
Současná silnice 1.tř. č.7 patří ve statistice nehodovosti navíc k těm vůbec nejhorším a nejrizikovějším v ČR, k čemuž přispívá i opakované střídání úseků dálnice a silnice 1.třídy. Realizací dálnice v celé délce by došlo zcela jistě k zajištění větší plynulosti a bezpečnosti provozu bez dopadů na dotčené obce, kterými v současnosti komunikace prochází.

Na základě této schůzky jsem se dopisem a následně i osobně obrátil na pana minstra dopravy, Mgr. Martina Kupku. Ten mě v odpovědi ujistil, že jeho cílem je pokračovat v budování páteřní sítě silnic a dálnic v České republice. V současné době probíhá příprava dálnice D7, konkrétně obchvatu Postoloprt, kdy potřebné prostředky na přípravu jsou alokovány v rámci rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci globální položky přípravy pro příjemce ŘSD ČR. Dokončení přípravy je očekáváno v roce 2024 a zahájení realizace se plánuje nejdříve na rok 2025. Z tohoto důvodu není tato akce zařazena v rámci střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024 jako jmenovitá akce. V tomto duchu jsem následně informoval jak pana starostu Pištoru, tak i další účastníky schůzky. Děkuji panu ministrovi za potěšující odpověď a budeme věřit, že svého slibu dostojí.
Více zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *