Navštívil jsem pana místostarostu a paní starostku na žatecké radnici.

Dnes proběhla příjemná schůzka na žatecké radnici, kde jsem byl přivítán panem místostarostou a paní starostkou. Ačkoliv šlo o první uvítací a seznamovací schůzku, probrala se i aktuální témata týkající se královského města a žateckého regionu. Pozitivně určitě hodnotím snahu Žatce o zápis do seznamu UNESCO jako vyhlášené chmelařské krajiny. Žádost je podaná a schvalovací proces nyní běží. Probrala se také epidemiologická situace, která je zatím v regionu ve zvládnutelných mezích. V souvislosti s tématem zdravotnictví se určitě vydám na návštěvu do žatecké nemocnice. S paní starostkou jsme se domluvili také na možnosti prostor pro mé setkávání s veřejností přímo v Žatci. O tom, kdy a kde přesně budu pro veřejnost přítomen v Žatci místo lounské kanceláře, budu vždy předem na stránkách informovat.Na diskuzi přišlo i téma životního prostředí a dlouhodobých stížností obyvatel na činnost a provoz závodu HP Pelzer. Byli jsme informováni, že nyní běží proces EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí), posuzují se připomínky a do 3 měsíců by měl být znám výsledek. Na závěr schůzky jsme se všichni shodli na budoucím setkávání a úzkém řešení regionálních problémů.

2 komentáře u „Navštívil jsem pana místostarostu a paní starostku na žatecké radnici.

 1. Alena Trojovská Reagovat

  Važený pane senátore,
  nevím jestli jezdíte někdy do Žatce, pro který jste také senátorem. Určitě byste musel jet silnicí z Karlovarské na Svojetín – to je tragedie, to už není ani polni cesta. Jezdí tu i velká nákladní auta i spřívěsem, kdo jim to povolil, nikdo to nekontroluje. . Nemá ta silnici ani
  krajnici – zpevněné, natož povrchovně není už několik let opravená. Už tam bylo hodně havárií spadlých kamionů mimo vozovku. Jenom se občas opraví nějakými fleky , které se brzy vytlučou , teď ještě skoro po zimě jsou tam takové díry, že z jedné padáte do druhé . Asi tam dojde , nebo už dochází na autech k takovým škodám , že to bude platit majitel těchto komunikací. Toto silnice je na generálku – tj. na odstranění značné vrstvy povrchu starého, udělat povrcdh řádně, udělat zpevněnou krajnici.
  Nehleďe na to, že když konečně za Svojetínem dojedete na silnici Ústeckého kraje – Lounského okresu, tak se nemusíte vyhýbat ničemu, auto
  jede potichu ani nedrcne. To je nebe a dudy. Nevím co máte v programu vašeho období, ale ty silnice na Rakovnicku jsou jenom flekované a rozdrncané, to není nikde v žádněm okolním okrese. Nehledě k tomu, že si necháte jezdit přes centrum města
  obrovské kamiony – desítky a stovky, a váš okres není schopen vyřešit tuto situaci nějakým obchvatem. Jezdíme tam na chalupu za Rakovník a musíme bohužel přes vaše krásné město , které devastují tato těžkotonážní auta, kde jsou ve špičkách kolapsy tím
  pádem zplodiny z výfuků, které dýchají lidé a hlavně malé děti na chodnících. ….
  Nevím jestli někdy úřadujete v Žatci, přišla bych za Vámi osobně. Určitě toho máte hodně ve vaší kumulované funkci, ale na koho jiného se obrátit, když máte v kompetenci 2 okresy , i když Rakovník ja Váš okres. Ale ještě prosím jeďte jednou na Svojetín, třeba
  do Žatce, tak nemusím nic psát a poznáte sám .
  Děkuji předem za snahu a lepší silnice na Rakovnicku

  Hezký den Trojovská Alena , Žatec


  Alena Trojovská

  tel: +420 603 559 516
  http://www.limmeta.cz

  • MUDr. Ivo Trešl Autor článkuReagovat

   Dobrý den paní Trojovská.
   Děkuji Vám za Vaše připomínky týkající se komunikací v okrese Rakovník. Souhlasím s Vámi, že zmíněná silnice z tzv. karlovarky směrem na Žatec přes Svojetín je na území Středočeského kraje v katastrofálním stavu a to už několik let. Já tuto silnici velmi dobře znám, protože jsem tam před lety jezdíval hrát kopanou do nedalekého Janova. Od té doby se stav silnice ještě více zhoršil. Jako senátor jsem navíc zjistil, že silnice je často využívána i občany Žatce při cestách do hlavního města, kdy následně pokračují po silnici č.6 , tvz. karlovarce a dále po dálnici na Prahu. Jedná se o cca 2,5km v majetku Středočeského kraje. Na její stav mne upozornilo již několik lidí a sám vím, v jaké stavu je. Podle mých informací o tomto ví náměstek hejtmanky, pan Mgr.Kupka, který má komunikace ve své dikci a již podniká kroky směřující k rekonstrukci. Údajně je již připraven projekt a čeká se na dotační titul k opravě. Přesto se chci na něho obrátit s dotazem ohledně aktuální situace a reálných datumů celkové rekonstrukce.
   Co se týká obchvatu města, tak též máte pravdu, ale na něm se opravdu usilovně pracuje a patří mezi priority Středočeského kraje. Taktéž se jedná komunikaci v majetku kraje, resp. o její přeložku. Již je projektově a pozemkově dotažena etapa mezi Lišanskou a Pražskou ulicí ( pod Tescem), která čeká již na realizaci a zároveň se připravuje etapa s přemostěním údolí u koupaliště, kde v současné době již probíhá geologický průzkum před stavbou mostu. Tento úsek, nejdůležitější a nejnákladnější, uzavře obchvat a uleví dopravě v centru Rakovníka. Stejně jako Vy, tak i velká většina občanů města se obchvatu již nemůže dočkat.

   Ještě doplňuji o dnešní odpověď náměstka hejtmanky Mgr.Kupky na dnešní můj dotaz ohledně opravy silnice Rakovník-Žatec na území Středočeského kraje:

   Vážený pane senátore,

   reaguji na Váš e-mail a v této věci si Vám dovoluji sdělit, že situaci jsem přímo na místě spolu se zástupci KSÚS prověřil 21. prosince 2020, tedy měsíc po ustavení nové koalice. Na vlastní oči jsem viděl, v jak špatném stavu je komunikace II/227.

   Urychlili jsme přípravu kompletní rekonstrukce, která je opravdu nezbytná. Zároveň řešíme, jak stavbu financovat. Celková rekonstrukce je projektována pod názvem „II/227 a II/221 Kněževes – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce“. Jedná se o úsek silnice II/227 v km 23,497 až 31,147 z Kněževsi, přes I/6 na hranice kraje a silnice II/221 ze Svojetína na hranice kraje v km 0,000 až 1,958. Délka rekonstrukce silnice II/227 je 7,650 km a silnice II/221 je 1,958 km, celková délka 9,608 km.

   V tuto chvíli máme vydána všechna potřebná povolení pro nápravu stávajícího stavu. Jsou hotové dokumentace. Je uzavřena pro tuto akci smlouva na technický dozor stavebníka a BOZP. Začínáme soutěžit zhotovitele stavby. Celkové rozpočtové náklady činí cca 175 mil. Kč. Abychom mohli rekonstrukci realizovat, prověřujeme možnosti dotační pomoci. Jako nejdostupnější se jeví IROP 2 v novém programovém období EU 2021 – 2027. První výzvy na spolufinancování by měly být vypsány na konci roku 2021 či začátkem roku 2022.

   Míříme k tomu, aby mohla kompletní rekonstrukce komunikace v uvedeném úseku začít na jaře příštího roku. To je reálně nejkratší možný časový výhled.

   S pozdravem

   Mgr. Martin Kupka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *