Návštěva nemocnice v Žatci

V týdnu proběhla v rámci senátního dne návštěva Žatce, konkrétně velice příjemné setkání s panem ředitelem žatecké nemocnice Jindřichem Zetkem a prohlídka areálu nemocnice a následně setkání s panem starostou Radimem Laiblem na městském úřadu.

Po roce 2009 je žatecká nemocnice spádová pro téměř 90 tisíc lidí nejen ze Žatecka, Lounska, ale i Podbořanska či Mostu. Jsou zde velice kvalitní oddělení s viditelnými investicemi do budov, přístrojů i personálu a další investice se dále plánují například do centrálního urgentního příjmu, přístrojů a vzdělávání personálu a zvyšování odborných znalostí. Za uplynulý rok skončilo pozitivně i hospodaření a nezbývá tak nemocnici popřát další rozvoj i do budoucna a dostatečný a kvalitní personál. Panu řediteli děkuji za prohlídku chirurgického oddělení a v případě potřeby, například při změně právní formy z o.p.s., pokud bude potřeba změnou zákona, jsem k dispozici.

Poté jsme zavítali za panem starostou Radimem Laiblem, kde jsme navázali na téma právní formy nemocnice, která je zřejmě již poslední o.p.s. v zemi a dalších investicích. Žatec má s Rakovníkem společný podíl ve skládce Vrbička a řešilo se tak i odpadové hospodářství, které čeká do budoucna velké změny s důrazem na recyklaci a spalování s omezením skládkování. Pro Žatec je také velké téma zápis oblasti Žatecka s pěstováním chmele a chmelařství do UNESCO. O zápisu by se mělo rozhodnout v září v Saudské Arábii a držím Žatci palce, aby bylo úspěšné. Na závěr jsme probrali zavírání poboček pošt, které se bohužel nevyhne ani Žatci ani Rakovníku či Lounům, a i přes iniciativu samospráv bude definitivní. Panu starostovi rovněž děkuji za přijetí a těším se na budoucí spolupráci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *