O mně

Jmenuji se Ivo Trešl, je mi 48 let.

Narodil jsem se 5. července 1972 v Rakovníku jako nejstarší ze čtyř synů svých rodičů.
V roce 1990, v porevoluční době, jsem odmaturoval na rakovnickém gymnáziu Zikmunda Wintra a začal studovat na 3.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Po promoci v roce 1996 jsem nastoupil do Masarykovy nemocnice Rakovníku, kde se chirurgie, a po složení atestační zkoušky především ta úrazová, stala mou druhou životní láskou. 
Tou první je moje žena Ludvika, se kterou máme dvě skvělé dcery, Natálii a Nelu. 
Společně všichni bydlíme a žijeme v domku po prarodičích v Rakovníku.
Další životní radostí je sport. Stále se snažím s kamarády hrát volejbal, hrával jsem fotbal, jezdím na kole, lyžuju, ale ani ostatní sporty mi nejsou cizí. 
Také chováme psy, přesněji řečeno jednoho, a to fenu Irského setra, se kterou trávíme hodně volného času v okolních křivoklátských lesích.
V roce 2006 jsem se stal v Rakovníku zastupitelem, protože mě jako místnímu patriotovi není osud našeho města lhostejný a chci se podílet na chodu věcí veřejných. Od té doby pracuji v zastupitelstvu a v současné době jsem radním.

Proč kandiduji?

Narodil jsem se v Rakovníku a v oblasti mezi křivoklátskými lesy, chmelnicemi a Českým středohořím jsem vyrost a žiju tady. Jsem místní patriot a záleží mi na tom, aby se nám tady všem dobře žilo.
Trápí mě specifické problémy našeho regionu, jako je sucho, hospodaření s vodou, nedokončené obchvaty měst a páteřních komunikací, znečišťování životního prostředí především na severu.
V neposlední řadě je to i snaha o zachování kvalitní a dostupné zdravotní péče všem občanům našeho regionu, protože jak jsme v poslední době všichni zjistili, tak zdraví je na prvním místě.

Co mohu nabídnout v případě zvolení?

Jsem lékař a moje povolání mě naučilo rozhodovat se rychle a co možná nejvíce správně. Zároveň mě také naučilo pokoře a to nejen v medicíně, ale i v každodenním životě.
Mám rád sport. Ten mě zase naučil vyhrávat, ale i přijímat porážky. Zároveň se domnívám, že jsem týmový hráč.
V neposlední řadě jsem táta, a proto mi není lhostejná budoucnost našich dětí, budoucnost země, ve které budou žít. Chci, aby naše země byla pevnou a sebevědomou součástí evropského společenství. 
Mám zkušenosti z komunální politiky. Práce v zastupitelstvu našeho města mě naučila, že politika začíná tam, kde končí názorová shoda. 
Do Senátu chci jít poctivě, s pokorou a s rozumem.