17. schůze Senátu

V úterý a ve středu probíhala v pořadí již 17. schůze Senátu. Na jejím programu bylo několik zákonů postoupených ještě starou poslaneckou sněmovnou. Senát se mimo jiné zabýval novelou přestupkového zákona, který by měl více postihovat například použití pyrotechniky na sportovních akcích. Dále byla schválena změna ústavního zákona o volbách do Parlamentu ČR a o volbách prezidenta republiky spočívající v možnosti korespondenční volby pro voliče žijící v zahraničí.

Senát taktéž projednal návrh senátního zákona o státních svátcích a významných dnech, který rozšiřuje významné dny o 25. červen jako Den odchodu okupačních vojsk. Senát zároveň neschválil novelu Ústavy spočívající v zavedení institutu tzv. klouzavého mandátu poslance, který by zároveň vykonával ministerskou funkci. Senát však projevil vůli zabývat se touto změnou v budoucnosti. Senát také zamítl změnu návrhu Zákona o platu představitelů státní moci. Tento návrh předložil sněmovně jako poslanecký návrh Andrej Babiš, a to především 3 dny před parlamentními volbami. Senátoři argumentovali tím, že není správné a důstojné, aby kdokoli rozhodoval o výši svého vlastního platu. Dodali, že právě i z tohoto důvodu byl již v minulosti zákonem přijat výpočet platu těchto představitelů tzv. platovým automatem, který je závislý na výši průměrných příjmů ve veřejné sféře. Senát proto nedoporučuje tento zavedený mechanismus, který vychází z vývoje mezd ve veřejném sektoru, měnit. Jinými slovy, pokud tedy neporostou z nejrůznějších důvodů průměrné platy ve veřejné sféře, neporostou tím platy ani poslancům a dalším představitelů státní moci.

Senát dále také zvolil člena Národní rozpočtové rady, kterým se stal Mojmír Hampl.Středa však nebyla jen pracovní, ale byla i slavnostní. Jednání Senátu totiž navštívila Taiwanská delegace a při následném slavnostním ceremoniálu předseda Vystrčil předal taiwanskému ministrovi zahraničních věcí, panu Jaushiehu Josephu WU, Stříbrnou medaili předsedy Senátu parlamentu České republiky za zásluhy o rozvoj Česko-taiwanských vztahů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *